Huskeliste ved afholdelse af et Kickboxing stævne:

 1. Find en dato for stævnet og få den godkendt hos Dansk Kickboxing Forbund så den ikke falder sammen med et andet arrangement.
 2. Find egnede og godkendte lokaler eller sportshal til afholdelse af stævnet, og bestil hallen i god tid inden stævnet
 3. Ansøg om stævnetilladelse hos Politiet. Beskriv stævnets art, dato, adresse, navnet på den stævneansvarlige og navnet på stævnelægen
 4. Hvis stævnet bliver afholdt i private eller egne lokaler og der ønskes servering af mad eller drikkevarer, herunder alkohol, skal I søge seperat om en alkoholbevilling hos
 5. Anskaf en stævnelæge i god tid. 
 6. Bestil en godkendt boksering i god tid og aftal tispunkt for opstilling og nedtagning af denne.
 7. Skaf eventuelt sponsorer blandt lokalområdets erhvervsdrivende. Dette holder udgiften til stævnet nede og tilbyd eventuelt deres firmalogo på stævneplakaten.
 8. Bestil og få trykt stævneplakater til ophængning og eventuelt flyers til uddeling i loklaområdet
 9. Bestil pokaler og præmier til kæmperne ved stævnet (Guld, Sølv & eventuelt Bronze samt Stævnets bedste fighter pokal)
 10. Hvis I ønsker at der skal spilles musik til stævnet skal I betale KODA afgift. Læs mere på: http://www.koda.dk
 11. Bestil dommere til stævnet hos Dansk Kickboxing Forbund.
 12. Udsend invitation/ information til alle landets klubber, således de i god tid kan tilmelde deres kæmpere. Matchning af kæmpere skal ske i god tid før stævnets start, men helst ikke senere end en uge før stævnet.
 13. Klubben der afholder stævnet skal betale og sørge for mad og drikke til stævnets dommere og lægen.
 14. Skaf frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne i klubben, til at hjælpe på stævnedagen med opsætning af borde og stole samt hjælpe til i løbet af dagen. Lidt mad og drikke i løbet af dagen samt gratis entré er som regel betaling nok.
 15. Få et eller flere klubmedlemmer til, at sørge for billed- & videokamera, så der kan tages nogle billeder og filmes i løbet af stævnet.
 16. Invitér pressen til stævnet (gratis entré for pressen naturligvis)
 17. Skriv en officiel pressemeddelelse til pressen/ lokalavisen m.v. efter stævnet og fortæl om resultater m.v.
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 11. februar 2014