For at få offentlig omtale af Jeres klub, er det vigtigt at I selv retter henvendelse til pressen, hver gang klubben har deltaget i et stævne eller der er nyt omkring et tilskud i måske har modtaget til et projekt eller lignende.

Når I udformer teksten, så sørg for at klubbens navn bliver nævnt så mange gange som muligt i løbet af teksten, da navnet dermed vil blive husket af læseren.

Husk at holde teksten kort og med konkrete informatoner, Hvis I kommer med lange forklaringer og indledende historier, er der en chance for, at det bliver klippet fra under redigeringen hos pressen.

Det er ikke nemt at få omtale i landets store førende aviser eller tv-kanaler. Det er derfor som oftest en lokalavis man skriver til. Find derfor den ene eller måske to lokalaviser der bliver husstandsomdelt eller abonneres på i Jeres område at tage kontakt til.

Når I nævner klubnavnet i en artikel til en lokalavis, så omtal gerne klubben som "den lokale thai- eller kickboxing klub" og derefter navnet på Jeres klub. Dette gør klubben mere interessent for lokalbefolkningen da de føler en tættere tilknytning til noget lokalt.
Det samme gør sig gældende når I skriver resultater fra et stævne. Nævn navnene på kæmperne og deres resultater, da sammenhængen imellem de to giver et mere personligt billede af de enkelte resultater, og udtrykker sammenhold i klubben hvor hver enkelt kæmper er unik i forhold til klubbens samlede resultat.

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 1. januar 2008