Støtteordninger

Regler for ansøgning om økonomisk støtte fra Dansk Kickboxing Forbund.

Forbundets klubber kan søge om tilskud for afholdte udgifter for deltagelse ved nationale- og internationale stævner.

Forbundets klubber kan søge om at få udgifterne dækket ved officielt arrangerede ”DKF - Match Cup” stævner.

De 2 store nationale stævner DM og Danish Open modtager udvidet støtte fra forbundet.

Al støtte fra Dansk Kickboxing Forbund er betinget af at den ansøgende klub har taget imod tilbud om afholdelse af et klubbesøg med en repræsentant fra Dansk Kickboxing Forbund.
Klubber der eksempelvis ikke har taget imod tilbuddet om et klubmøde i 2013 kan ikke få udbetalt støtte i hele 2014. Afholdes der et klubmøde i 2014, vil den pågældende klub igen være berettiget til at modtage støtte i 2015.

Der kan ikke modtages støtte hvis der ikke er blevet ind rapporteret medlemstal til DIF eller hvis den ansøgende forening er i økonomiske restancer overfor Dansk Kickboxing Forbund.

Husk at udlæg skal indsendes til kasseren senest d. 15. hver måned for at komme til udbetaling d. 1.
Bilag indsendt efter d. 15 hver måned, kan ikke forventes udbetalt til d. 1., men næstkommende 1.
 

Støtte til klubbernes kamp deltagelse ved nationale- og internationale stævner

Dansk Kickboxing Forbund ønsker at bakke op om de klubber med kæmpere, der viser et særligt engagement for sporten ved at deltage i stævner.
Det er derfor besluttet, at der vil blive givet støtte til de kæmpere, der i klub regi deltager ved stævner indenfor K1, pointfight-, let-, og fuldkontakt kampe både ved internationale- og ved Dansk Kickboxing Forbunds stævner.

For at søge støtten skal klubben SENEST to uger efter deltagelse indsende følgende:

Ansøgningsskema (som kan hentes her: Klubstøtte (32 kb) Regnskab og en kortfattet stævneberetning samt et gruppebillede taget i forbindelse med stævnet.


Regnskabet skal indeholde dokumentation for udgifter (billetter, benzin, bro, overnatning, etc.) vedhæftet originalbilag i underskrævet stand eller alternativet er en faktura underskrævet af klubbens formand stilet til Dansk Kickboxing Forbund.

Stævneberetningen skal indeholde en beskrivelse af stævnet, de opnåede resultater samt en deltagerliste.

Ansøgningsskema, regnskab, stævneberetning og deltagerliste sende via mail til: klubsupport@dktf.dk

Ansøgningsskema, regnskab og original bilag sende via post til :
DKF - kassereren, Ingridsvej 2, 6040 Vester Nebel.

Bemærk derudover følgende:

 • Ved nationale- og internationale stævner som afvikles på 1 dag, kan der maksimalt søges om støtte på op til kr.1.000,- per kæmper per arrangement og aldrig mere end de faktuelle afholdte udgifter pr. kæmper.

 • Ved internationale stævner som afvikles over flere dage kan der maksimalt søges om støtte på op til kr. 2.500,- per kæmper per arrangement og aldrig mere end de faktuelle afholdte udgifter pr. kæmper.

 • Støtten for det enkelte arrangement kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter.
  Eksempel:
  Hvis regnskabet viser at klubben har haft 5 kæmpere med til et begynder Macth Cup stævne
  og den totale dokumenterede udgift for klubben er kr. 880,00 kan klubben IKKE søge om 5 x kr. 1.000,- men kun kr. 880,-..

 • Det er et krav at der skal være tale om åbne turneringer (alle kan deltage) for at der kan søges om tilskud.

 • En klub kan maksimalt modtage kr. 8.000,- per kalenderår.

 • Støtten skal søges af klubben og vil blive udbetalt til klubben.

 • Såfremt en kæmper er sendt af sted med anden form for økonomisk støtte fra Dansk Kickboxing Forbund, kan ovenstående støtteordning ikke anvendes.
   

Støtte ved afholdelse af Dansk Kickboxing Forbunds Match Cup.

Dansk Kickboxing Forbund vil i samarbejde med klubberne årligt afholde mindst 4-8 Match Cup stævner. Alle kampe til stævnet vil være matchede og er rettet imod kæmpere med en kamp erfaring på 0-15 kampe. 

Alle DKF klubber kan byde ind på datoer, hvor der ikke allerede er annonceret en arrangørklub, og klubberne kan evt. selv komme med forslag til andre datoer.

Før stævnet kan afholdes som et DKF Match Cup skal det først godkendes af Dansk Kickboxing Forbunds stævne udvalg, for at der kan modtages støtte.

Der er ikke andre form krav til ansøgningen end at den skal indeholde den ønskede dato samt være afsendt 3 måneder inden afholdelsen. Ansøgningen sendes til: matchcup@dktf.dk

Dansk Kickboxing Forbund betaler dokumenterede udgifter til læge indtil kr. 2.000, dommere, og giver klubben 400 kr. pr. afholdt kamp (dog maksimalt kr. 6.000).

Bemærk at støtte i sin helhed vil falde bort, hvis der ikke er en læge tilstede under hele arrangementet.

Det forventes at den arrangerende klub, selv sørger for dommere, men har man brug for hjælp hertil henvises der til Dommer udvalgsformand Thomas Olsen, der kan kontaktes på:olsen@dktf.dk eller 5156 3816.

Bemærk der udover følgende:

 • Ved Match Cup må entré højst være på kr. 25.

 • Kæmpergebyr må maksimalt være på kr. 25.

 • Der skal uddeles medaljer eller pokaler til deltagerne samt eventuelt et diplom.

 • Udgifter til fx præmier, leje af hal, boksering mm. afholdes af klubben og eventuelt overskud tilfalder klubben.

 • I letkontakt- og pointkampe mellem begyndere vil der være ekstraordinært fokus på at kontakten forbliver let!

For at modtage støtten skal klubben SENEST to uger efter afholdelse indsende regnskabet eller alternativt en faktura underskrevet af klubben formand stilet til DKF via mail til: kasserer@dktf.dk,

Underskrævet regnskab og original bilag sendes via post til :
DKF - kassereren, Ingridsvej 2, 6040 Vester Nebel.

Derudover skal der elektronisk indsendes tilmeldingsliste (fulde navn og klub på tilmeldingerne), kamplister, resultatlister samt stævneberetning og minimum 1 billede fra arrangementet sendes til: klubsupport@dktf.dk


DM og Danish Open

For de klubber der står for afholdelsen af DM og Danish Open gælder særlige støtteordninger til disse stævner, men samme regler for modtagelse af støtte hvad angår indsendelse af regnskab, kamplister, beretning og anvendelse af DKFs officielle indvejningssteder mv. er gældende.

Senest 1 måned efter afholdelse sendes ansøgningsskema, regnskab, kampliste, resultatlister samt stævneberetning og minimum 1 billede fra arrangementet via mail til: klubsupport@dktf.dk

Original faktura udstedt til DKF, regnskab og bilag sende via post til :
DKF - kassereren, Ingridsvej 2, 6040 Vester Nebel.

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 29. januar 2018